POLÍTICA DE PRIVACITAT

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça foreign@foreignfriends.cat indicant la referencia RGPD.

Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.foreignfriends.cat

 

Manifesto haver llegit i acceptar expressament la política de privacitat i presto el meu consentiment per a que l’FOREIGN FRIENDS OF CATALONIA EV pugui tractar les meves dades.

He llegit i accepto expressament la política de privacitat i accepto rebre informació comercial sobre productes i serveis, estant informat dels drets que m’assisteixen.